top of page

Til ældre udslidte sygeplejersker

Legatet har til formål at betænke ældre udslidte sygeplejersker.

 

Legatuddeling sker årligt i juni måned.

 

Ansøgning om legatportion skal ske skriftligt på særligt ansøgningsskema (ansøgningsskema fra tidligere år kan ikke anvendes), og indsendes med post (ikke elektronisk).

 

Ansøgningsskemaet kan hentes i perioden 1. januar - 1. april via link længere nede på denne side.

Ansøgere, som ikke har adgang til printer, kan i perioden 1. januar - 15. marts rekvirere ansøgningsskema ved at sende frankeret svarkurvert til legatets administrator:

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

Ansøgninger med alle bilag skal være legatets administrator i hænde senest 1. april.

 

For sent indkommet ansøgning bortfalder.

Vigtigt!

Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt og besvaret fyldestgørende, herunder SKAL være vedlagt kopi af relevante årsopgørelser fra SKAT, lægefaglig erklæring, samt dokumentation for beskæftigelse som sygeplejersker.

bottom of page