Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Legatet har til formål at støtte slægtninge til Agnes Andersen efter legatbestyrelsens skøn, således at der i første række tages hensyn til trang og uddannelsesformål.

Legatuddeling finder sted én gang årligt i juni måned.

Ansøgning om legatportion skal ske elektronisk via følgende link: 

https://grantmanager.grantcompass.com/adolf-agnes-andersens-familielegat/apply-for/6ddd21a1-e344-4d7f-94d3-841c9d04c36e

Der skal logges ind med NemID. Har man ikke NemID, skal der logges ind med e-mail.

 

Hjemmeboende børn med eget NemID, skal selv ansøge via linket.

Ved praktiske spørgsmål til udfyldning af den digitale ansøgning, kan Grant Compass Support kontaktes på 61 77 92 30. 

Linket er åbent i perioden 1. januar - 1. marts.

Ansøgningsfristen er 1. marts

For sent indkommet ansøgning bortfalder.

Ansøgning indsendt med post modtages ikke længere.

4 generationer samlet, 1931.

Agnes Andersen (til venstre), Agnes' datter (midt for), Agnes' mor med barnebarn. 

Fotograf: Ukendt.

VIGTIGT!

Specielt bemærkes, at skattepligtig indkomst- og formueoplysninger skal fremgå og tydeligt være dokumenteret ved vedhæftning af ansøgers og ansøgers eventuelle ægtefælle/samlevers seneste årsopgørelse fra Skat (pdf-fil fra www.tastselv.skat.dk).

Din ægtefælle skal acceptere udlevering af sine oplysninger, og skal være indforstået med, at vi anvender og behandler din ægtefælles oplysninger som led i behandlingen af din ansøgning. Du bekræfter gennem udlevering af oplysninger til os, at dette er tilfældet.