top of page

Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Legatet har til formål at støtte slægtninge til Agnes Andersen efter legatbestyrelsens skøn, således at der i første række tages hensyn til trang og uddannelsesformål.

Legatuddeling finder sted én gang årligt i juni måned.

Ansøgninger

Alle ansøgninger om legatportion skal ske elektronisk via følgende link: 

https://grantmanager.grantcompass.com/adolf-agnes-andersens-familielegat/apply-for/6ddd21a1-e344-4d7f-94d3-841c9d04c36e

Alene ansøgninger indgivet elektronisk via linket ovenfor behandles. Ansøgning indsendt med post eller på anden måde behandles ikke.

 

Der skal logges ind og ansøges med MitID. Der kan logges ind med e-mail og selvvalgt kode, hvis man er fritaget for MitID eller ikke kan tildeles MitID. 

 

Børn over 15 år skal selv ansøge via linket med anvendelse af eget MitID. For børn under 15 år, der endnu ikke har MitID, indgives ansøgningen på vegne barnet af en forælder, som afgiver tro og love erklæring og angiver i ansøgningen, at den indgives for et barn, der endnu ikke har MitID. Der skal i alle tilfælde oplyses familie relation, cpr. nr og konto i bank til brug for udbetaling, herunder om det er barnets egen konto.

 

​Der gives ikke legater uden ansøgning.

 

Ved praktiske spørgsmål til udfyldning af den digitale ansøgning, kan Grant Compass Support kontaktes på 61 77 92 30. 

Vigtige datoer:

Linket er åbent i fra 1. marts  til og med 3. april.

Ansøgningsfristen er 3. april.

For sent indkommet ansøgning behandles ikke.

4 generationer samlet, 1931.

Agnes Andersen (til venstre), Agnes' datter (midt for), Agnes' mor med barnebarn. 

Fotograf: Ukendt.

VIGTIGT!

Specielt bemærkes, at skattepligtig indkomst- og formueoplysninger skal fremgå og tydeligt være dokumenteret ved vedhæftning af ansøgers og ansøgers eventuelle ægtefælle/samlevers seneste årsopgørelse fra Skat (pdf-fil fra www.tastselv.skat.dk).

Din ægtefælle skal acceptere udlevering af sine oplysninger, og skal være indforstået med, at vi anvender og behandler din ægtefælles oplysninger som led i behandlingen af din ansøgning. Du bekræfter gennem udlevering af oplysninger til os, at dette er tilfældet.

bottom of page