Adolf Andersens Familielegat

Legatet har til formål at støtte slægtninge til Adolf Andersen efter legatbestyrelsens skøn, således at der i første række tages hensyn til trang og uddannelsesformål.

Legatuddeling finder sted en gang årligt i juni måned.

 

Ansøgning om legatportion skal ske skriftligt på særligt ansøgningsskema (ansøgningsskema fra tidligere år kan ikke anvendes), og indsendes med post (ikke elektronisk). 

 

Ansøgningsskemaet kan hentes i perioden 1. januar - 1. marts. via link længere nede på denne side.

Ansøgere, som ikke har adgang til printer, kan i perioden 1. januar - 15. februar rekvirere ansøgningsskema ved at sende frankeret svarkurvert til legatets administrator:

Adolf Andersens Familielegat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

Ansøgninger med alle bilag skal være legatets administrator i hænde senest 1. marts. 

 

For sent indkomne ansøgninger bortfalder.

Adolf Andersen, 1943. Fotograf: Ukendt.

VIGTIGT!

Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal udfyldes og besvares fyldestgørende.

 

Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at  ansøgers slægtsforbindelse til legatstifteren Adolf  Andersen er beskrevet med præcis angivelse af navn på slægtsperson for hvert generationsled i ansøgers slægtslinie til Adolf Andersen.

 

Ansøgere, der ikke inden for de seneste tre år har modtaget en portion fra legatet skal medsende kopi af fødsels-/dåbsattest

Specielt bemærkes, at skattepligtig indkomst og formue-oplysninger skal anføres og tydeligt være dokumenteret ved vedlagt kopi af ansøgers og eventuelt ægtefælle/samlevers seneste to årsopgørelser fra Skat.

(pdf-fil fra www.tastselv.skat.dk)