top of page

Fremme af turistbesøget i Danmark - uden for turistsæsonen

Legatet har til formål at støtte projekter til fremme af turistbesøget i Danmark uden for turistsæsonen.

 

Uden for Turistsæsonen. Månederne september - maj vil typisk være at betragte som uden for turistsæsonen. I princippet kan der være områder i Danmark, hvor turistsæsonen er af kortere eller længere varighed, hvorfor

de her angivne måneder kun er vejledende.

 

Legatuddeling finder sted mindst én gang årligt i juni måned.

 

Som eksempler på støtteværdige projektemner kan nævnes:

  • Offentlige koncerter, forestillinger, udstillinger mv.,

  • projekter til fysisk forskønnelse af offentlige rum,

  • formidlingsprojekter, som via trykte, digitale eller andre medier kan fremme besøget i Danmark uden for turistsæsonen.

 

Skriftlige ansøgninger indsendes i perioden 1. januar - 1. april pr. brev til legatets administrator på adressen:

 

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

eller indsendes pr. e-mail til: turistfremme@andersenslegater.dk

 

Ansøgninger skal som minimum indeholde:

  • Beskrivelse af projektet, herunder

  • budgetredegørelse, samt

  • oplysning om evt. andre fonde/legater, som tillige søges,

  • kontakt- og bankoplysninger.

 

Ansøgningsfrist er 1. april.

For sent indkommet ansøgning bortfalder.

bottom of page