top of page

Stipendier til unge mennesker i hotel- og restaurationsbranchen

- til videre uddannelse i udlandet

 

Legatet har til formål at yde økonomisk støtte til unge mennesker i hotel- og restaurationsbranchen til videre uddannelse i udlandet. 

 

Legatuddeling finder sted en gang årligt i juni måned.

Ansøgninger modtages kun pr. e-mail, som stiles til:

 

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

E-mail: stipendie@andersenslegater.dk

 

Ansøgninger skal være modtaget senest 1. april for at komme i betragtning i ansøgningsåret. 

 

For sent indkomne ansøgninger bortfalder.

 

Ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgers fulde navn og adresse (folkeregisteradresse),

  • cpr-nummer,

  • bankoplysninger,

  • beskrivelse af den videre uddannelse inden for hotel- og restaurantionsbranchen, der søges stipendie til.

 

Samt vedlægges bilag (PDF-format) som f.eks.;

  • relevante eksamensbeviser, diplomer mv.,

  • forhåndstilsagn fra praktiksted mv.,

  • budget for forventede udgifter og indtægter i perioden for uddannelses-, praktik- eller studieopholdet,

  • optagelsesbrev fra uddannelsesinstitution, samt

  • anbefalinger fra relevante arbejdsgivere mv.,

  • c.v.

bottom of page