top of page

Persondatapolitik

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat

Amaliegade 10

1256 København K

CVR-nr. 20531428

 

Telefonnr.: + 45 3314 3536

E-mailadresse: info@mazanti.dk

 

I det følgende fremgår det, hvilke personoplysninger vi (”Legatet”) som dataansvarlig indsamler, hvad oplysningerne anvendes til, hvor længe vi beholder dem, samt i hvilket omfang vi deler oplysningerne med andre.

1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger om et legat, for at vurdere om du opfylder betingelserne for at modtage midler fra Legatet. Herudover kan vi bruge dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser på din opfordring.

 

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og på hvilket grundlag?

Hvis du ansøger om et legat fra Legatet, behandler og registrerer vi de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og andre medsendte dokumenter.

 

Når du indsender personoplysninger om andre personer end dig selv, står du inde for, at du har indhentet disse oplysninger og har fået tilladelse til at videregive dem til os i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a) som behandlingsgrundlag, da vi har fået dit samtykke til at behandle dine personoplysninger med henblik på at behandle din ansøgning om at modtage midler fra Legatet.

 

3. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du har overgivet til os. Videregivelsen vil alene ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål.

 

Visse af dine personoplysninger vil blive videregivet til parter som vi samarbejder med for at udbetale Legatets midler, dvs. pengeinstitutter, eller hvis det er påkrævet ifølge lovgivningen, en domstolsafgørelse eller andet retligt grundlag.

 

4. Hvor lang tid gemmes dine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

 

5. Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker at gøre brug af en af nedenstående rettigheder, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

5.1 Indsigt

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og hvordan vi anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig.

 

Indsigten kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

 

5.2 Berigtigelse og sletning

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

5.3 Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for, at vores behandling af dine personoplysninger hører op.

 

5.4 Dataportabilitet 

Du har under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os. Du har også under visse omstændigheder ret til at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig. Disse personoplysninger vil blive overført i et almindeligt anvendt format.

 

5.5 Klage til Datatilsynet

Såfremt vi ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside:

bottom of page