top of page

Gamle trængende hotelværter og restauratører og deres enker

Legatet har til formål at betænke fattige i gamle trængende hotelværter og restauratører og deres enker.

 

Legatuddeling sker årligt i juni måned.

 

Ansøgning om legatportion skal ske skriftligt på særligt ansøgningsskema (ansøgningsskema fra tidligere år kan ikke anvendes), og indsendes med post (ikke elektronisk). 

 

Ansøgningsskemaet kan hentes i perioden 1. januar - 1. april via link længere nede på denne side.

Ansøgere, som ikke har adgang til printer, kan i perioden 1. januar - 15. marts rekvirere ansøgningsskema ved at sende frankeret svarkurvert til legatets administrator:

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

Ansøgninger med alle bilag skal være legatets administrator i hænde senest 1. april.

For sent indkommet ansøgning bortfalder.

Vigtigt!

Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt og besvaret fyldestgørende, herunder SKAL være vedlagt kopi af relevante årsopgørelser fra SKAT, kopi af næringsbrev, eller tilsvarende dokumentation, som godtgør at ansøger eller ansøgers afdøde ægtefælde har haft virke som hotelvært eller restauratør.

bottom of page