top of page

Fattige mennesker i Skive

Legatet har til formål at betænke fattige i Skive.

 

Legatuddeling sker årligt i juni måned.

 

Legatet kan søges af privatpersoner samt af de institutioner og foreninger, der varetager det formål at hjælpe fattige mennesker i Skive.

  

For privatpersoner gælder, at ansøgning om legatportion skal ske skriftligt på særligt ansøgningsskema (ansøgningsskema fra tidligere år kan ikke anvendes), og indsendes med post (ikke elektronisk).

 

Ansøgningsskemaet kan hentes i perioden 1. januar - 1. april via link længere nede på denne side.

Ansøgere, som ikke har adgang til printer, kan i perioden 1. januar - 15. marts rekvirere ansøgningsskema ved at sende frankeret svarkurvert til legatets administrator:

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

For institutioner og foreninger, der varetager det formål at hjælpe fattige mennesker i Skive, kan legat søges ved at indsende skriftlig ansøgning til legatet's administrator.

 

Ansøgninger med alle relevante bilag skal være legatets administrator i hænde senest 1. april.

 

For sent indkommet ansøgning bortfalder.

VIGTIGT!

Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt og besvaret fyldestgørende, herunder SKAL være vedlagt kopi af relevante årsopgørelser fra SKAT, herunder også kopi af årsopgørelser for evt. ægtefælle/samlever.

Kopi af ansøgers gule Sundhedskort skal være vedlagt ansøgningen.

bottom of page