top of page

Trængende døvstumme

Legatet har til formål at betænke trængende døvstumme.

 

Legatuddeling sker årligt i juni måned.

 

Ansøgning om legatportion skal ske skriftligt på særligt ansøgningsskema (ansøgningsskema fra tidligere år kan ikke anvendes). 

 

Ansøgningsskemaet kan hentes i perioden 1. januar - 1. april via link længere nede på denne side.

Ansøgere, som ikke har adgang til printer, kan i perioden 1. januar - 15. marts rekvirere ansøgningsskema ved at sende frankeret svarkurvert til legatets administrator:

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

Ansøgninger med alle bilag skal være legatets administrator i hænde senest 1. april.

 

For sent indkommet ansøgning bortfalder.

VIGTIGT!

Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt og besvaret fyldestgørende, herunder også vedlagt kopi af relevante årsopgørelser fra SKAT, samt lægefaglig dokumentation.

bottom of page