top of page

Velkommen

Adolf & Agnes Andersen
Adolf_Andersen_foto1943_mellem
HotelTerminus_ca. 1914
HotelTerminus1920erne_
HotelTerminusGL01_edited
Terminus_Vestibule01
Terminus_gobelinsal

Baggrund

Adolf Andersen blev født i Skive, 3. april 1878, som søn af restauratør og senere ølhandler Anders Andersen og hans hustru Ludovica Elisabeth Nielsen. Faderen døde allerede i 1887, og han efterlod sig kone og to børn i fattige kår, så moderen og børnene måtte alle arbejde for at klare sig. Moderen arbejdede som kogejomfru og rengøringshjælp, og Adolf måtte som 9-årig arbejde som bydreng og keglerejser på Gluds Hotel i Skive. Ejeren af hotellet sørgede for, at Adolf efter konfirmationen kom i lære som kelner på Stad Nykiöbing Hotel i Nykøbing Falster, som han netop havde erhvervet.

 

Efter udstået læretid og nogle år i Nykøbing rejste Adolf Andersen til udlandet. Først til Warnemünde og Rostock, siden til store kendte hoteller i Genève, Nice, Cannes, Paris og London. 2. maj 1900 vendte Adolf tilbage til Danmark, hvor han straks fik arbejde som overtjener på Hotel d'Angleterre i København. Få år senere, i 1906, overtog han stillingen som direktør for Hotel Kongen af Danmark.

 

Gennem alle årene havde Adolf Andersen ved flid og nøjsomhed opsparet en betydelig kapital med henblik på en dag at starte for sig selv. Det lykkedes allerede 3 år efter, da han som 30-årig startede Det Ny Teater's Restaurant. Samtidig overtog han restauranten på Klampenborgs Væddeløbsbane og resturationen på den tyske turistdamper 'Imperator', der om sommeren sejlede i fast rutefart mellem København og Tyskland.

 

I 1913 købte han sammen med en ældre kollega den store grund foran Københavns nye hovedbanegård og Tivoli. Her kunne de allerede året efter,

29. april 1914,  indvie et af byens fornemmeste hoteller, der fik navnet Terminus ( I 1970 ændret til The Plaza). Kompagnonen trådte ud af partnerskaber i 1918, hvorefter Adolf Andersen stod tilbage som eneejer. I 1937 trak han sig tilbage fra et aktivt arbejdsliv.

 

Adolf Andersen døde i sit hjem i Hellerup, den 4. februar 1954.

Forhenværende hotelejer og direktør for Hotel Terminus i København, Adolf Andersen, stiftede i 1951 følgende legater: 

 

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat

Legatet yder økonomisk støtte til flere forskellige almennyttige formål.
Herunder til:
• Projekter, arrangementer mv. til fremme af turistbesøget i Danmark

   - uden for turistsæsonen.

• Unge i hotel- og restaurationsbranchen til videre uddannelse i udlandet.

• Trængende syge inden for nogle specifikke sygdomskategorier, samt til

  andre specifikke sociale formål.

Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Legatet kan søges af slægtninge til Agnes Andersen.

Adolf Andersens Familielegat

Legatet kan søges af slægtninge til Adolf Andersen.

bottom of page