top of page

Stipendier til unge mennesker i hotel- og restaurationsbranchen

- til videre uddannelse i udlandet

 

Legatet har til formål at yde økonomisk støtte til unge mennesker i hotel- og restaurationsbranchen til videre uddannelse i udlandet.

 

Legatuddeling finder sted en gang årligt i april-maj måned.

 

Ansøgninger modtages kun pr. e-mail, som bedes stiles til:

 

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersen legat

 

E-mail: stipendie@andersenslegat.dk

 

Ansøgning skal være modtaget senest 1. marts for at komme i betragtning i ansøgningsåret.

 

For sent indkomne ansøgninger bortfalder.

 

Ansøgninger skal indholde følgende oplysninger:

• Ansøgers fulde navn og adresse (folkeregisteradresse),

• cpr-nummer,

• bankoplysninger

• beskrivelse af den videre uddannelse inden for hotel- og 

   restaurationsbranchen, der søges stipendie til.

Samt bilag, som f. eks.:

• Relevante eksamensbeviser, diplomer m.v.,

• forhåndstilsagn fra praktiksted m.v.,

• budget for forventede udgifter og indtægter i perioden     

   for uddannelses-, praktik- eller studieopholdet,

• optagelsesbrev fra uddannelsesinstitution, samt

• anbefalinger fra relevante arbejdsgivere m.v.

• c.v.

 

 

 

Obs_stipendie 1 1.png
bottom of page